Nyereményjáték szabályzat

Játékszabályzat

„NYEJ EGY EXKLUZÍV RUHAPRÓBÁT”

nyereményjáték

Whitewedding Esküvői Ruhaszalon Nyereményjátéka

 

 

  1. Szervezés és lebonyolítás

 

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Kozarics Viktor e.v. (7666, Pogány Kossuth Lajos utca 30/a, adószám 69217584-1-22) (továbbiakban: "szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

 

A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója a Kozarics Viktor e.v. (Pogány, 7666 Kossuth Lajos utca 30/a adószám 69217584-1-22) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező weboldalán.

 

 

2. Részvételi szabályzat

 

A nyereményjátékban azok a 16 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik

  • a játék egész menete alatt érvényes ruhapróbára való foglalással rendelkeznek 2019. december 10 - 2020. január 31 között.

  • menyasszonyok

  • megfelelően kitöltötték a ruhapróbára való jelentkezéshez szükséges adatokat

  • a szervező Facebook oldalán ( FB oldal linkje)

  • korábban még nem jártak ruhapróbán a szervezőnél

  • nem rendelkeznek korábbi foglalással a rendszerben

 

A tárgynyereményekben nem részesülhetnek a Whitewedding alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.

 

 

3. A nyereményjáték ideje

 

A nyereményjáték 2019. december 1 (vasárnap) - 2019. december 8. (vasárnap) 09.00-ig.

 

4. A nyereményjáték menete

 

A játékosok a Whitewedding weboldalán az időpontfoglalás menüpont alatt kell ruhapróbára jelentkezni. 

A sorsoláson azok a jelentkezők vesznek részt, akik adataikat megadva időpontot foglalnak menyasszonyi ruhapróbára 2019.12.10 - 2020.01.31 között!

 

Egy menyasszony csak egyszer nyerhet a játék során!

 

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

 

Nyeremények:

Összesen 1 db exkluzív menyasszonyi ruhapróba 3 fő részére!

A nyeremény másra nem átruházható és készpénzre nem átváltható!

 

A sorsolás időpontja:

2019.  december 9. (hétfő) 10:00

A sorsolást a Whitewedding bonkatársai bonyolítják le a fenti időpontban. 

 

Eredményhirdetés:

A Lebonyolító a nyerteseket az eredményhirdetés és a sorsolás időpontjától számított 1 órán belül az időpontfoglaláskor megadott elérhetőségeiken keresztül értesíti nyereményükről.

A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

 

6. A Szervező felelőssége 

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

 

  1. Záró rendelkezések

 

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán.

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

 

Whitewedding Team

2019.11.30.